رابطه کودک با مادر بهترین روابطی است که بین دو انسان برقرار می‌شود و این روابط می‌تواند برای سالهای بعد، آموزنده باشد و یا الگویی برای شخصیت بعدی کودک و رابطه او با سایرین باشد. تقریبا همه مادران کوشش دارند که رابطه آنان با فرزندانشان تا حد امکان مطلوب باشد. در این رابطه فقط مادر دخالت ندارد، بلکه کودک نیز در این امر سهیم است.

بنابراین لازم است بعضی از خصوصیات اخلاقی کودک را در سنین مختلف مورد مطالعه قرار دهیم. و هر قدر مادر در این خصوصیات آگاهی کاملتری داشته باشد، بهتر می‌تواند با او کنار بیاید، اگر بداند که با وجود همه کوششهای او ، باز هم همه چیز آرام و بی دردسر نخواهد بود، در این صورت با مشکلات ، رابطه صحیحی برقرار خواهد ساخت.

کودک

هر قدر مادر ، ماهر ، با استعداد و مهربان باشد، رابطه او با کودکش آرامتر و بی دردسرتر خواهد بود. و در نتیجه مشکلات آینده‌اش ، برای مادر قابل پیش بینی خواهد بود. تغییرات اخلاق و رفتار کودک حتی در قسمتهای پیچیده و بغرنجی از آن ، مانند رابطه او با مادرش هم ، دارای نظم و ترتیب و قابل پیش بینی است.

میزان سازگاری و همکاری کودک با شما ، تنها بستگی به طرز رفتار و مهارت شما در تربیت کودک ندارد، بلکه به نحوه قابل ملاحظه‌ای با تغییرات خود کودک در حال رشد و نمو نیز دارد. در ضمن باید بدانید، وقتی کودک شما در مقابلتان مقاومت به خرح می‌دهد، اغلب کودکان در این سن ، چنین نیستند. در این صورت عکس العمل شما با این موضوع فرق خواهد داشت.

کودکان شیرخوار

هر کودک شیرخواری حسب تفاوتهای فردی در برخورد با مادر برای ارضای نیازهای فیزیولوژیکی ، رفتار خاصی دارد. در این خصوص مادران باید بگذارند تاکودک خود برنامه غذایش را تنظیم کند و تقاضای طبیعی‌اش معین کند که چه موقعی باید بخورد و بخوابد. اما در حقیقت این مساله تمام هدف نیست، بلکه نیمی از آنست. روش بزرگ کردن کودک، بنا به عکس العمل او در برابر احتیاجات طبیعی و فطری کودک و بر حسب نظم و ترتیب آن ، توسط مادر تنظیم می‌گردد. در این صورت هر نوع نیاز کودک برآورده می‌شود.

بعضی از کودکان ، تابع نظم مادرند و بعضی در این قالب نمی‌گنجند. آنچه ما در جستجوی آن هستیم، ترکیبی از این دو حالت است. یعنی تنظیم شخصی و خود به خود کودک که شامل نیروهای داخلی و خارجی هر دو است. گاهی تقاضای کودک، مافوق توانایی مادر است، در این صورت مادر باید خود را در برابر تقاضاهای زیاد طفل ، محافظت کند.

البته هدف اصلی سازش و تطابقی است که بین طرفین برقرار می‌شود، ولی اگر کودک نسبت به تعدیل تقاضاهای خود ، استعداد و توانایی نشان ندهد، این وظیفه مادر است که اقدام نماید و در مقابل تقاضاهای کودک ، خودداری نشان دهد. چنین حالتی فقط تملق به زمان شیرخوارگی ندارد، بلکه متعلق به تمام سالهای برخورد است.

کودک

کودکان 18 ماهه


کودک هیجده ماهه در حالیکه ظاهرا «بزرگ شده است و کاملا» جست و خیز دارد ولی از نظر روابطش با مادر خیلی شبیه بچه ی شیر خوار است او دوست دارد بیشتر بگیرد تا بدهد. او از چیزهایی که می‌داند و می‌تواند، استفاده کافی می‌کند و نیازها و احتیاجهای خود را به سایرین می‌فهماند. او بوسیله اشاره و تلفظ کلماتی مانند «آه ـ آه» به سرعت منظور خود را می‌فهماند. جواب «نه» را از دیگران به راحتی قبول نمی‌کند. می‌داند که کلمه «نه» راحتترین و متداولترین کلمه‌ای است که بکار می‌رود.

کودک هیجده ماهه وقتی راه می‌رود، ب حرکت پاها فکر می‌کند و دوست دارد هر چه به دستش می‌رسد، بگیرد. احساس او نسبت به زمان بسیار کم است. او هر چه را که می‌خواهد، همین الان می‌خواهد. مدتی نخواهد گذشت که کودک هیجده ماهه بر اثر رشد، این مراحل را پشت سر می‌گذارد و در سن دو سالگی مادر می‌بیند که او اخلاق خوشی دارد و آدم مطیعی است.

کودک بیست و یک ماهه


کودک در این سن دوست دارد. هر چه که مورد علاقه‌اش است، همراهش باشد. از تغییر وضعیت ناراحت است و چون گنجینه‌ای لغات او کامل نیست، نمی‌تواند منظورش را بفهماند بنابراین به گریه و ناسازگاری کردن، متوسل می‌شود.

مادر خوب و والدین آگاه ، سعی دارند منظور کودک را به سرعت درک و عملی کنند چون در غیر این صورت با لجبازی و ناسازگاری کودک روبه رو خواهند شد. امنیت کودک وقتی عادی است که همه چیز مثل سابق باشد. از تغییر جا یا تغییر لباس و غذا متنفر است.خوشا به حال کودک بیست و یک ماهه ای که والدینش ، واقعی بودن نیازهای او را تشخیص دهند.

کودک دو ساله


برای یک کودک دو ساله ، برعکس کودک هیجده ماهه ، اطاعت ، کاری دلپذیر و آسان است. گذشت شش ماه به کودک این را می‌دهد که در مقابل والدینش فرمانبردار خوبی باشد. کودک در دو سالگی بیشتر اوقات ، شنونده و اجرا کننده بسیار خوبی است. این حالتها جزء ذات کودک است، و اگر والدین بدانند که در چه مدت این تغییرات صورت می‌گیرد تقاضاها و انتظارهای خود را از کودک ، با امکانات و قدرت او تطبیق می‌دهند و در نتیجه ، در امر تربیت او توفیقهای بیشتری عایدشان می‌شود.

کودک

کودک دو سال و نیمه


کودک در این سن ، منفی باف ، لجوج و سرسخت است. اگر مادر بخواهد با عجله لباس او را تنش کند، کودک فریاد می‌زند: «خودم می‌خواهم بپوشم» و اگر پدر به او بگوید: «لباست را بپوش» خواهد شنید که می‌گوید: «می‌خواهم مامان لباس تنم کند.» کودک دو و نیم ساله متلون است. اگر مادر به طرف او رود. بابا را می‌طلبد و به عکس اگر بابا به طرفش برود، مامانش را می‌خواهد. او در دنیایی از تضاد سیر می‌کند. و این کلمات بر زبان او جاری است: «می‌کنم .. نمی‌کنم .. می‌خواهم .. نمی‌خواهم .. می‌توانم .. نمی‌توانم .. بله .. نه»

انتخابهای او چند تایی است و در هر دقیقه ، نوعی را می‌پسندد، اگر انواع باشد همه را طالب است اگر جلوی او را نگیرند، ممکن است مدتها از یک سمت به سمت دیگر حرکت کند. اگر مادر به او بگوید: «مربا می‌خواهی» می‌گوید «نمی‌خواهم» اما به محض اینکه مربا کنار گذاشته شود، او مربا می‌خواهد.

مشکل مادر برای تربیت او ، این است که باید حتی الامکان او را در مسیر یک طرفه قرار دهد. کارهای روزانه را خودتان انتخاب کنید و فرصت انتخاب به او ندهید. وقتی می‌خواهید او را با خود به بیرون ببرید، در حالیکه از تفریح در بیرون برایش سخنرانی می‌کنید لباس تنش کنید. اگر از او برای بیرون رفتن ، اجازه بخواهید، کلاهتان پس معرکه است. به هر قیمت که می‌دانید از پرسشهایی که او باید چواب «نه» را ادا کند، پرهیز نمایید. به او زیاد فرصت انتخاب ندهید. اگر این فرصت را داشته باشد، مطمئن باشید که از فرصت خود راضی نیست.

در تمام دستورها، خواهش و تقاضاهایش تکبر و غرور زیاده از حدی دیده می‌شود. لذا مادر باید به جای نشستن و غصه خوردن ، راه و روش تسلط بر فرزند را بیاموزد و این مطلب را همواره در نظر داشته باشد، سعی کند کودک حرفهای او را بدون چون و چرا بشنود و به عکس در مقابل کارهای بی‌اهمیت تسلیم شود. مثلا «بگوید: البته ... بله قربان ... حتما»

مادران باید به خاطر داشته باشند که کودک 5/2 ساله ممکن است. رفتارش با شما بسیار خوب یا بد باشد، اما او شما را بسیار دوست دارد و تمناهای زیادی از شما دارد. جالبترین استعدادهای خود را می خواهد به شما نشان دهد، و دوست ندارد آنها را حتی پدرش ببیند. اگر گاهی وقتها که شما را خیلی ناراحت و خسته کرده، فرصتی بدست آورده و قدری استراحت کنید تا ب صبر و حوصله بیشتری به سوی او بازگردید.

کودک دو و نیم تا سه ساله


بسیاری از کودکان در این سن ، در مرحله عجیبی قرار می‌گیرند، آنها میل دارند به زمان شیرخوارگی برگردند، از نظر احساسی می‌توانند این مرحله را با مادر تجدید کنند. دوست دارند دوباره از پستان مادر شیر بخورند، خود را در آغوش مادر جای دهد، برایش بسیار دلپذیر خواهد بود. کودک 5/2 ساله‌ای به مادرش می‌گفت: «من کوچولو هستم» نمی توانم حرف بزنم. دندان ندارم غذا بخورم. دوست دارم شیر بخورم.»

آنها دوست دارند در کالسکه بخوابند و از شیشه بوسیله پستانک شیر بخورند. وقتی مادری این نیاز کودک خود را بداند، سعی در برطرف کردن آن کرده و به موقع او را از این تخیل بی جا نجات می‌دهد. اغلب مادران ، کودک در این سن را مسخره کرده و با توجه به کودکان دیگر خود ، حس حسادت آنانرا تحریک و حسود بار می‌آورند. اما اگر کودک از زنده کردن دوران شیرخوارگی خود به اندازه کافی تجربه بدست آورد، خواهد توانست رشد کند و مستقل تر و بالغ تر بشود و سپس همواره به جلو نگاه کند نه به عقب.

کودک

کودک سه ساله


این سن برای مادر و فرزند دوره آرام و رضایت بخشی است. کودک از کلمه «ما» بسیار استفاده می‌کند. اغلب وجود مادر را بر خود ترجیح می‌دهد. کودک در ابتدای مرحله 5/2 سالگی روی کلمه «من» و احتیاجات شخصی خودش متمرکز است، بعد روی کلمه «شما» و تقاضای او بر «شما» تکیه دارد و بالاخره به مرحله دوستانه و مشترک می‌رسد.

او در جهت متضاد گم نمی‌شود و سعی ندارد که هر دو جهت را انتخاب کند بلکه یک جهت را انتخاب کرده و روی آن می‌ایستد. گاهی والدین می‌توانند با فرزند سه ساله ی خود چانه نزنند. او را متقاعد کرده و به امید پاداش به انجام کاری مجبور سازند.

در سه سالگی قدرت بکارگیری کلمات به نحو قابل ملاحظه ای افزایش می‌یابد. او می‌تواند در جواب سخن سایرین حرف بزند. میل فراوان دارد در اموری که جنبه امر و بهره در آینده دارد، شرکت کند. کودک سه ساله گاهی که با دلیل و منطق صحبت می‌کنید، بخوبی گوش می‌دهد، و حتی گاهی اوقات ممکن است اگر دلیل خوبی برایش بیاورید. کارهایی را که انجامش را دوست ندارد، به راحتی انجام دهد. تقاضای او از بزرگترها خیلی کمتر از سابق و کنار آمدن با او آسانتر است.
ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : ajaxian


 

آش جو

 

 

مواد لازم : برای6 الی 8 نفر

 

جو 150 گرم سبزی آش 1 کیلو نخود نصف استکان گوشت 0/5 کیلو عدس 1 استکان لوبیا سفید
نصف استکان
برنج
نصف استکان
پیاز
2 عدد
کشک
به میزان کافی
نمک به میزان کافی فلفل به میزان کافی زرد چوبه به میزان کافی

 

 

طرز تهیه :


حبوبات را از شب پیش خیس و چند بار آبشان را عوض کنید . سبزی را خرد کنید . گوشت را خرد و باکمی پیاز سرخ کنید و بگذارید بپزد . حبوبات را در آن بریزید و روی حرارت ملایم بپزید . گوشت و حبوبات که نیم پز شدند سبزی را بیفزایید . نمک و فلفل را در آخر کار اضافه کنید . آش که جا افتاد ، کشک روی آن بریزید و با پیاز داغ و نعنا داغ تزئین کنید .

 

 

 ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : ajaxian

مسجد جامع یردمعماري اين مسجد بسيار بزرگ به قدري منحصر به فرد و بي بديل است که هر سال گردشگران بسيار زيادي از نقاط مختلف دنيا به قصد بازديد از شاهکار هنر معماري به ايران و استان يزد سفر مي کنند.در بسياري از کشورها مسجد جامع يزد به عنوان نمادي ازاين استان و حتي نمادي از کشور ايران مطرح است و اين بنا در شمار نخستين بناهاي عظيم و پرقدمت کشور به شمار مي رود.

بناي اين مسجد با عظمت قرنهاست که از فراسوي تاريخ تمدن اين سرزمين مي درخشد به نحوي که در کتب تاريخي يزد آمده است: "مسجد را بر جاي آتشگاه ساساني ساخته اند و سنگ بناي آن توسط علاء الدوله گرشاسب نهاده شده است".

مسجد جامع قديم در قرن ششم هجري قمري و به دستور گرشاسب از نوادگان "علاء الدوله کالنجار" ساخته شد و بناي اصلي مسجد کنوني از آثار "سيد رکن الدين محمد قاضي" است.

اصيل‌ترين بخشهاي هنر معماري بي نظير ايراني در گچ کاري‌، شبستان، صحن، گنبد، کاشي کاري و مناره هاي برافراشته آن جلوه گر است.

زيباترين بخش اين بنا را مي توان مجموعه ايوان و گنبدخانه و فضاي پيرامون آن نام برد. نماي ايوان بلند با مجموعه اي از زيباترين تزئينات کاشي معرق و نقوش اسليمي و گياهي همچنين گره چيني پوشانده شده است.

اين تزئينات با آجرهاي ضربي و نقوش معلقي و کتيبه هاي کاشي معرق و کوفي بنايي، مجموعه اي بديع و خيره کننده آفريده که تحسين هر بيننده اي را برمي انگيزد.

محراب اصلي يا محراب واقع در گنبدخانه،‌ مزين به انواع کاشي معرق و کتيبه و آجر ضربي است و بر دو کاشي ستاره اي شکل منصوب در آن، نام استادکار و تاريخ ساخت محراب نقش بسته است.

گنبد زيباي مسجد از نوع دو پوسته پيوسته بوده و بر آن، نقش گل صابونکي معقلي با ظرافت اجرا شده است و بر ساقه آن عبارت "الملک الله" به خط کوفي تکرار شده است.

دو مناره مسجد که ارتقاع تقريبي آن از کف تا نوک به بيش از 52 متر مي رسد، داراي قطري در حدود هشت متر است که در دوره صفوي به بنا افزوده شده اما در سال 1313 هجري شمسي فرو ريخت و دوباره تجديد بنا شد.

بلنداي اين مناره ها و اينکه کاشي کاري منحصر به فردي حتي در اوج مناره ها انجام شده، تعجب همگان را بر مي انگيزد زيرا اين مناره ها هرچه به سمت بالا رفته باريکتر شده و تنها يکي از آنها نيز داراي پلکان است از اينرو ظرافت کاشي کاري در اين ارتفاع به واقع قابل تحسين است.

يکي از معماران قديمي و هنرمند استان يزد در تشريح بناي مسجد به خبرنگار مهر گفت: در ساخت اين بناي عظيم از آهن استفاده نشده و تمام بناها با تاق ضربي، کاهگل و گچ استوار است.

سيدمحمدعلي دهقان بنادکي معروف به "سيد بنا" همچنين در خصوص کاشي کاري اين بناي عظيم گفت: در محراب اين مسجد، قسمتي به شکل کاشيکاري کوچک است که به شکل کره زمين است و در آن از همه رنگهاي استفاده شده در کاشي هاي کل مسجد استفاده شده است.

رئيس سازمان ميراث فرهنگي استان يزد نيز در خصوص نقش اين بنا در جذب گردشگر اظهار داشت: مسجد جامع يزد يکي از جاذبه هاي بي نظير استان يزد است و هر ساله تعداد زيادي از گردشگران خارجي و داخلي از آن ديدن مي کنند به نحوي که حتي افراد و گردشگراني که از ديگر آثار تاريخي موجود در استان يزد اطلاعي ندارند تنها و تنها براي ديدن اين مسجد به يزد سفر مي کنند.

عزيزالله سيفي اظهار داشت: مسجد جامع در زمره بناهايي است که سال گذشته بيشترين بازديدها را داشته و اغلب مسافران و گردشگران نخست اين بنا را براي بازديد انتخاب مي کنند.

وي همچنين با اشاره به جاذبه مذهبي بنا يادآور شد: در اين مسجد در هر نوبت نماز جماعت برپا مي شود و عده زيادي از مردم شهر و مسافران از اين بخش عبادي نيز استفاده مي کنند.به گفته وي اين بنا به شماره 206 در فهرست آثار ملي کشور ثبت شده است.

 

 

 ادامه مطلب

اخبار,اخبار جدید,اخبار جالب

 

احمد خاتمي: در نظام اسلامي كسي به خاطر انتقاد و اعتراض در زندان نيست

آيت الله سيداحمد خاتمي تصريح كرد: در نظام اسلامي كسي به خاطر انتقاد و اعتراض در زندان نيست.

به گزارش ایسنا، اين عضو مجلس خبرگان رهبري در دوره تخصصي بصيرت سياسي كه به همت امور فرهنگي معاونت تهذيب حوزه‌هاي علميه با حضور 150 نفر از طلاب حوزه‌هاي علميه سراسر كشور برگزار مي‌شد، در پاسخ به سوالي درباره زندانيان سياسي اظهار داشت: كساني كه در زندان هستند به خاطر انتقاد يا اعتراض آنها نيست و اگر اينها رو به براندازي نمي‌آوردند و تظاهرات مسالمت‌آميز داشتند، مطمئن باشيد، زنداني نمي‌شدند.

وي افزود: اما آنچه ما از اين افراد شاهد بوديم تيراندازي و اقداماتي نظير خلع سلاح پاسگاه نزديك ميدان آزادي و آتش زدن مسجد بود. در نظام اسلامي قرار نيست كسي به خاطر اعتراض زنداني شود و كساني كه در زندان‌اند، نيز به استناد مواد قانوني زنداني شدند. ممكن است مباشرتا اين‌ها نبودند ولي طراحي آنها اتفاقات سال 88 را به بار آورد.

عضو مجلس خبرگان رهبري خاطرنشان كرد: نظام اسلامي هيچ وحشتي از انتقاد و اعتراض ندارد اما آنچه مهم است اين است كه بايد روش اقناعي براي قانع كردن مخالفان به جد پيگيري شود و يكي از توصيه‌هاي من به صداوسيما نيز در همين راستا است.

خاتمي در پاسخ به سوال يكي از حاضران مبني بر عدم موضع‌گيري شفاف برخي از مراجع تقليد و علما گفت: ما نبايد بزرگان خود را به سبد دشمنان بريزيم، خوشبختانه همه مراجع ما نسبت به فتنه 88 موضع داشتند و صراحتا گفتند كه تضعيف نظام حرام است.

وي در پاسخ به سوالي درباره سوريه نيز اظهار داشت: ايران در خط مقدم تشويق دولت سوريه به اصلاحات بوده است، اينكه دست از رفتار ديكتاتورانه بردارند و به مردم ميدان دهند، اما مساله اين است كه كساني كه به جنگ با نظام سوريه رفتند، مردم سوريه نيستند. آمريكا به صراحت اعلام مي‌كند كه در سوريه دخيل است. امروز، القاعده است كه در سوريه با دولت اين كشور مي‌جنگد و برخي گردان‌هاي آن به نام عمر بن سعد، شمر و يزيد است و معارضان سوريه دقيقا آمريكايي و همفكر آمريكايي‌ها هستند.

عضو مجلس خبرگان رهبري تصريح كرد: سوريه بهانه است و پس از آن به دنبال عراق خواهند رفت و بسيار مايلند كه بعد از عراق نيز نوبت ايران شود، اما اين آرزو را به گور خواهند بود. سوريه تاوان حمايت‌هاي خود را از مقاومت و ايستادگي در برابر رژيم صهيونيستي را مي‌دهد.

عضو مجلس خبرگان رهبري در پاسخ به سوالي درباره روابط ايران با عربستان نيز اظهار داشت: من شنيده‌ام كه برخي انتقادات درباره روابط عربستان و ايران را اينگونه پاسخ دادند كه ما نيش به همسايه را درست نمي‌دانيم و سياست دولت اين نيست. اما بايد بگويم كه وظيفه ما نهي از منكر است و اشغال يك كشور نيز يك منكر محسوب مي‌شود. ما شاهد جنايت پشت جنايت هستيم، نهي از منكر ما اگر نيش هم باشد وظيفه است.

وي در بخش ديگري از سخنان خود به رابطه دين و سياست اشاره كرد و گفت: پيش از قيام امام درسال 42 حوزه ما عملا از سياست كنار بود و اجازه حضور به كسي داده نمي‌شد و اگر كسي كار سياسي مي‌كرد يا زنداني و يا تبعيد مي‌شد و يا به شهادت مي‌رسيد. تا آنجا كه براي اينكه يك روحاني را از چشم مردم بيندازند، مي‌گفتند اين روحاني سياسي است.

عضو مجلس خبرگان رهبري خاطر نشان كرد: از خدمات بزرگ امام اين بود كه به مقابله با تز جدايي دين از سياست پرداخت و اين تز را به طور كلي بي‌اعتبار كرد تا جايي كه روحانيت وارد عرصه سياست شد و به تكليف خود عمل كرد. تز عينيت دين با سياست يك مساله سياسي است كه ما براي آن مبنا هم داريم، مبناي آن نگاه به احكام دين است. كسي نمي‌تواند فقه را منهاي كلماتي چون حاكم، ولي امر و ولي فقيه ببيند و اينها همه به معناي سياست است.

خاتمي خاطر نشان كرد: قيام امام حسين (ع) سمبل يك حركت سياسي بزرگ بود و نرمش قهرمانانه امام حسن (ع) و حتي تشكيل حوزه‌هاي علميه از سوي امام صادق (ع) همه حركت‌هاي سياسي بودند.

وي با بيان اينكه ما ديني را عين سياست مي‌دانيم كه دين به سياست خط دهد و نه سياست به دين، اظهار داشت: ما سياست علوي را عين ديانت مي‌دانيم و نه سياست اموي را. سياست منهاي دين و اخلاق سياست لائيك است و سياست لائيك قطعا از دين جدا است.

عضو مجلس خبرگان رهبري با انتقاد از برخي رفتارهاي سياسي گفت: در صحنه سياسي جامعه ما متاسفانه گاهي سياست لائيك به نام سياست ديني به كار برده مي‌شود. نشر شايعات و انتشار اخبار بدون تحقيق ربطي به دين ندارد. برخي قلم به دست‌ها بيشتر دروغ‌مدارند تا راست‌مدار.

خاتمي در ادامه سخنان خود با بيان اينكه 125 شبكه فارسي زبان ضدانقلاب اكنون در حال فعاليت هستند، گفت: بنده سيبل شبكه‌هاي ضدانقلاب هستم و از اينكه مورد هجمه آنها قرار گرفته‌ام خوشحالم؛ چرا كه احساس مي‌كنم حرف‌هايم تاثيرگذار بوده است اما از اين ناراحتم كه چرا در داخل اينگونه رفتار مي‌كنند. يكي از رسانه‌ها خبري از من كار كرده بود به اين صورت كه من گفته‌ام مردم نبايد در برابر گراني‌ها آه بگويند، در حالي كه من چنين حرفي نزده بودم و صحبت من اين بود كه مردم ما همان‌طور كه در طول 33 سال نشان دادند، حسرت يك آه را در دل دشمن خواهند گذاشت.

وي خاطر نشان كرد: ما معتقديم كه دروغ و افترا حتي نسبت به دشمنان ضدارزش و ضد دين است.

اين عضو جامعه مدرسين حوزه علميه قم در ادامه به موضوع استقلال حوزه‌ها اشاره كرد و گفت: آرمان استقلال حوزه افتخار شيعه بوده، هست و خواهد بود . دانشگاه الازهر مصر نيز اخيرا پيشنهاد كرده است كه مي‌خواهد مستقل باشد چرا كه به ارزش‌هاي والاي حوزه‌هاي شيعي پي برده است.

خاتمي با بيان اينكه امروز نيز حوزه‌هاي ما مستقل هستند، گفت: رهبري در ديداري كه با اعضاي خبرگان داشتند فرمودند "كه از ويژگي‌هاي يك عالم، تشخيص مغالطه از برهان است، برخي استقلال حوزه را به معناي قهر با نظام و ايجاد ديوار بين حوزه و حكومت مي‌دانند كه اين مغالطه است".

وي تصريح كرد: استقلال به اين معناست كه حوزه‌هاي ما در هزينه‌ها، شهريه و برنامه‌هايشان خود تصميم بگيرند و دستوري از حكومت دريافت نكنند. بنده به صراحت مي‌گويم كه شهريه حوزه‌هاي علميه تنها از سهم امام است و رهبري حتي يك ريال از بودجه‌هاي دولتي به حوزه‌ها نمي‌دهند، مراجع نيز تنها از سهم امام شهريه مي‌دهند و يك ريال از بودجه‌هاي دولتي در حقوق طلاب نيست.

عضو مجلس خبرگان رهبري تصريح كرد: بودجه‌هايي كه براي ساخت مدارس حوزوي و مسائلي از اين دست استفاده مي‌شود نيز از حقوق شهروندي است همان‌طور كه دانشگاه‌ها و مدارس از اين حقوق برخوردارند.

خاتمي با بيان اينكه استقلال حوزه به معناي قهر بودن با نظام نيست، خاطر نشان كرد: دولت هيچ امر و نهي نسبت به حوزه ندارد. حوزه‌ها تنها بايد حامي ناصح باشند، حامي ناصح به اين معناست كه نقاط قوت را تقويت كنند و انتقاد سازنده نسبت به نقاط ضعف داشته باشند.

وي همچنين گفت: نظام اسلامي مساوي با دولت‌ها نيست. شان علما برتر از آن است كه توجيه‌گر نارسايي‌هاي دولت‌ها باشند اما بايد توجه داشت كه همه چيز را سياه و سفيد مطلق نديد.

عضو مجلس خبرگان رهبري در ادامه سخنان خود خطاب به طلاب حوزوي با تاكيد بر بصيرت سياسي گفت: نبايد درس فداي سياست شود، اصل در حوزه درس است.

خاتمي افزود: همچنين آشنايي با سياست مقوله جدا از موضع سياسي داشتن است. در موضع‌گيري‌هاي سياسي نبايد بدون اطلاع همه‌جانبه به ويژه كساني كه تريبون در اختيار دارند موضع‌گيري كنند.

وي همچنين تاكيد كرد: گفته‌هاي ما بايد بر اساس حجت شرعي باشد. ما معتقد به قيامت و پاسخگويي در برابر خداوند هستيم. حجت شرعي ما نيز ولي فقيه است. مصلحت دين و دنياي ما در اين است كه در مسير ولي فقيه حركت كنيم.

عضو مجلس خبرگان رهبري در بخش ديگري از سخنان خود درباره نوع برخورد با مخالفان، ضمن تقسيم آن به مخالفان برانداز و مخالفان منتقد گفت: در رابطه با كساني كه به دنبال براندازي نظام هستند اين نظام است كه بايد با آنها برخورد كند و در هيچ نظام ديني يا غيرديني و دموكراتيك يا غيردموكراتيك ميدان براي براندازان باز نمي‌شود. حق مردم اقتضا مي‌كند كه با براندازان برخورد شود.

وي افزود: اما نوع ديگر مخالفان كه مخالفان سياسي هستند، انتقادات و اعتراضاتي دارند كه بايد به آنها با سيره امامان يعني سيره اقناعي برخورد شود يعني تلاش كنيم تا مخالفان را قانع كنيم.

خاتمي در پايان اظهار داشت: حمايت از موضع حق، همواره هزينه دارد. در زمان طاغوت زندان، تبعيد يا شهادت بود و در زمان انقلاب هزينه‌اش شنيدن فحش‌هاي رسانه‌اي است، اما مهم اين است كه ما تكليف خود را تشخيص دهيم و در آن مسير گام برداريم./ایسنا

 ادامه مطلباخبار,اخبار جدید,اخبار جالب

 

پیام محرمانه آمریکا به ایران از طریق دو کشور اروپایی:

واشنگتن از حمله اسراییل پشتیبانی نمی کند

روزنامه اسراییلی یدیوت آحارونوت در گزارشی مدعی شد که اخیرا آمریکا از طریق دو کشور اروپایی به ایران پیام محرمانه ای داده است که از حمله احتمالی اسراییل به تاسیسات هسته ای ایران پشتیبانی نمی کند. آمریکا با ارسال این پیام انتظار دارد در صورت وقوع هر گونه جنگی ، نیروها و پایگاه های این کشور در منطقه جزء اهداف مشروع ایران تلقی نشود.

روزنامه اسراییلی یدیوت آحارونوت در گزارشی مدعی شد که اخیرا آمریکا از طریق دو کشور اروپایی به ایران پیام محرمانه ای داده است که از حمله احتمالی اسراییل به تاسیسات هسته ای ایران پشتیبانی نمی کند.

به گزارش عصر ایران بنا به گزارش این روزنامه هدف اصلی واشنگتن از ارسال این پیام محرمانه از کانال های دیپلماتیک اروپا نگرانی واشنگتن از حمله غافلگیرانه اسراییل به ایران و متعاقب آن حمله ایران به نیروها و پایگاه های آمریکا در منطقه خلیج فارس است.

ایران بارها هشدار داده است که حمله احتمالی اسراییل به ایران بدون چراغ سبز واشنگتن انجام نمی گیرد و از این رو واکنش ایران شامل حمله به نیروهای آمریکایی حاضر در منطقه نیز خواهد بود.

یدیوت آحارونوت در گزارش خود می نویسد : آمریکا با ارسال این پیام انتظار دارد در صورت وقوع هر گونه جنگی ، نیروها و پایگاه های آمریکادر منطقه جزء اهداف مشروع ایران تلقی نشود.

همچنین روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز نیز گزارش کرد که دولت اوباما برای جلوگیری از حمله احتمالی اسراییل به ایران دست به اقدامات جدیدی زده است که از جمله آنها اعلان رسمی خط قرمز آمریکا برای ایران برای جدی تر نشان دادن تهدید حمله نظامی و نیز در دستور کار قرار دادن حملات سایبری بیشتر به تاسیسات هسته ای ایران برای کند تر کردن روند پیشرفت برنامه های هسته ای ایران.

بر اساس این گزارش دولت نتانیاهو انتظار دارد تا آمریکا خط قرمزی مشخص را برای ایران درباره گزینه نظامی ترسیم کند تا تهدید به حمله نظامی جدی تر باشد و بر این مبنا دولت اسراییل انتظار دارد دولت اوباما تا پیش از 25 سپتامبر سال جاری ( اوایل مهر ماه ) که موعد برگزاری اجلاس سالانه مجمع عمومی ملل متحد است ، خط قرمز واشنگتن برای کاربرد نیروی نظامی علیه ایران را رسما اعلام کند.

نیویورک تایمز همچنین می نویسد اوباما حتی برای منصرف کردن اسراییل از کاربرد نیروی نظامی علیه ایران ، دستور انجام حملات سایبری جدیدی را داده است که پیشتر با انجام آنها به دلیل تبعاتش بر جریان عادی زندگی در ایران مخالفت کرده بود.

آمریکا و اسراییل بر سر موضوع حمله به تاسیاست هسته ای ایران اختلاف نظر دارند و اخیرا این اختلافات جدی ،آشکارا به سطح رسانه ها و کنفرانس های خبری مقامات ارشد دو طرف کشیده شده است.

پنج شنبه گذشته ژنرال مارتین دمپسی رییس ستاد مشترک ارتش آمریکا اعلام کرد که به هیچ وجه نمی خواهد کشورش بخشی از طرح حمله اسراییل به تاسیسات هسته ای ایران باشد.

روز گذشته اعضای کابینه اسراییل واکنش تندی به این اظهارات ژنرال آمریکایی دادند و آن را نا مفهوم و مغایر با پیوند عمیق استراتژیک میان واشنگتن و تل آویو دانستند.

همچنین نتانیاهو روز گذشته در اظهاراتی در جلسه کابینه خود بار دیگر با اشاره به اینکه تحریم ها و فشارهای سیاسی و اقتصادی مانع جدی در راه پیشرفت برنامه هسته ای ایران  ایجاد نکرده است ، از واشنگتن خواست تا خط قرمز مشخصی را برای جدی تر نشان دادن احتمال کاربرد نیروی نظامی علیه ایران برای این کشور تعیین کند./عصرایران

 ادامه مطلب

اخبار,اخبار جدید,اخبار جالب

 

پلی آف لیگ قهرمانان اروپا

صعود براگا، دیناموزاگرب، اندرلشت و مالاگا

خبرگزاری فارس: تیم‌های براگای پرتغال، دیناموزاگرب کرواسی، اندرلشت بلژیک، مالاگای اسپانیا و اف.ث بات بلاروس با غلبه بر حریفان به دور گروهی لیگ قهرمانان اروپا صعود کردند.

شب گذشته 5 دیدار در دور برگشت مرحله انتخابی‌ این مسابقات انجام شد که مالاگای اسپانیا در زمین پاناتینایکوس یونان بدون گل متوقف شد. اما به لطف برد 2 بر صفر بازی رفت به دور گروهی صعود کرد.

براگای پرتغال در زمین ادوینزه ایتالیا مثل بازی رفت یک بر یک مساوی کرد. از این رو سرنوشت صعود به 30 دقیقه وقت اضافه کشیده شد که در این زمان هم تغییری ایجاد نشد تا در ضربات پنالتی پرتغالی‌ها 5 بر 4 پیروز شده و جواز صعود بگیرند.

در این دیدار پابلو آرمرو 25 برای اودینزه و روبن میکل 72 برای براگایی‌ها گلزنی کردند.

همچنین دیناموزاگرب کرواسی یک بر صفر از سد ماریبور اسلوونی عبور کرد. تونل در دقیقه 12 تک گل بازی را زد. دینامویی‌‌ها که در بازی رفت نیز 2 بر یک پیروز شدند، در مجموع 3 بر یک مجوز صعود گرفتند.

در ورزشگاه واندن استوک، اندرلشت بلژیک توانست باخت 2 بر یک در بازی رفت از لیماسول را با کسب برد 2 بر صفر جبران کند تا در نهایت 3 بر 2 بر قبرسی‌ها غلبه  کرده و صعود کند.

امبوکانی 81 و لاکوونکو 89 برای میزبان گل زدند و باعث خرسندی هواداران پرتعداد این تیم قدیمی شدند.

امشب این دیدارها با انجام 5 دیدار دیگر به شرح زیر دنبال خواهد شد:

لیل فرانسه - کپنهاگن دانمارک

دیناموکیف اوکراین – بورسیامونشن‌گلادباخ آلمان

سلتیک اسکاتلند – هلزینگ‌بورگ سوئد

فنرباغچه ترکیه - اسپارتاک مسکو

کلوژ رومانی – بازل سوئیس

فارس

 ادامه مطلب

اخبار,اخبار جدید,اخبار جالب

 

در مسابقات جام جهانی؛

تیم ملی فوتسال ایران با اسپانیا، پاناما و مراکش هم‌گروه شد

تیم ملی فوتسال ایران در گروه B مسابقات فوتسال جام جهانی 2012 تایلند با تیم‌های اسپانیا، پاناما و مراکش هم‌گروه شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم قرعه کشی مسابقات فوتسال جام جهانی 2012 تایلند ظهر امروز جمعه در هتل "رجیس" شهر بانکوک برگزار شد.

- در پایان قرعه کشی این مسابقات گروه‌های ششگانه به شرح زیر درآمدند:

گروه A: تایلند، کاستاریکا، اوکراین و پاراگوئه

گروه B: اسپانیا، ایران، پاناما و مراکش

گروه C: برزیل، ژاپن، کلمبیا و پرتغال

گروه D: مصر، مکزیک، ایتالیا و استرالیا

گروه E: لیبی، صربستان، جمهوری چک و کویت

گروه F: روسیه، جزایر سلیمان، گواتمالا و آرژانتین

عباس ترابیان در خصوص قرعه کشی مسابقات فوتسال جام جهانی 2012 به سایت فدراسیون فوتبال اظهار داشت: برخی کشورها چون برزیل و تایلند به قرعه کشی مسابقات اعتراض کرده‌اند.

وی در ادامه افزود: برزیلی‌ها به این اعتراض کرده‌اند که چرا با تیم ملی کلمبیا که جزو نمایندگان آمریکای جنوبی است در یک گروه قرار گرفته‌اند و تیم میزبان نیز به اینکه با تیم‌های مطرحی چون اوکراین و پاراگوئه هم‌گروه است اعتراض دارد.

رئیس کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال احتمال تغییر قرعه کشی را رد نکرد و گفت: ممکن است با رایزنی‌هایی که می‌شود قرعه کشی مسابقات جام جهانی تغییر کند که در این صورت ما به فیفا اعتراض خواهیم کرد.

مسابقات فوتسال جام جهانی 2012 از اول تا 18 نوامبر(11 تا 28 آبان) به میزبانی تایلند برگزار خواهد شد./مهر

 ادامه مطلب

اخبار,اخبار جدید,اخبار جالب

 

بخشنامه به ادارات آموزش‌وپرورش ابلاغ شد

جزئیات ادامه تحصیل دانش‌آموزان مشمول سربازی/تمام 19‌ساله‌ها مشمولند

خبرگزاری فارس: تمامی دانش‌آموزان پسر از ابتدای ماهی که طی آن ماه وارد 19 سالگی می‌شوند به عنوان مشمول شناخته شده و وضعیت آنان باید با این مقررات تطبیق داده شود.

به گزارش خبرنگار اجتماعی باشگاه خبری فارس «توانا»، بخشنامه ضوابط ادامه تحصیل دانش‌آموزان مشمول نظام وظیفه عمومی از سوی معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش به ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها ابلاغ شد.

در پیوست این بخشنامه که از سوی سازمان وظیفه عمومی ناجا به معاونت آموزش متوسطه آموزش و پرورش ارسال شده، آمده است: بر اساس قانون اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی مشمولان برای ادامه تحصیل باید دارای معافیت تحصیلی باشند و همچنین سن آنان برای تحصیل تا پایان مقطع متوسطه حداکثر 20 سال تمام است.

این سازمان برای ایجاد سهولت در تحصیل و فراهم کردن شرایط مناسب برای فراغت از تحصیل دانش‌آموزان و جلوگیری از بروز اختلال در برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته آنان، وضعیت دانش‌آموزان را با مقررات سال 90 و اصلاحات انجام شده در قانون انطباق داده که منجر به صدور نامه فوق‌الاشاره شده است.

* تمام پسرهای 19 ساله مشمول شناخته می‌شوند

تمامی دانش‌آموزان پسر از ابتدای ماهی که طی آن ماه وارد 19 سالگی می‌شوند به عنوان مشمول شناخته شده و وضعیت آنان باید با این مقررات تطبیق داده شود.

مدارس راهنمایی، دبیرستان‌ها، هنرستان‌ها و مراکز پیش‌دانشگاهی موظفند آن دسته از دانش‌آموزانی که تا اول مهرماه 91 وارد 19 سالگی شده‌اند (متولدین مهرماه 73 و قبل از آن) را پس از اخذ مجوز تحصیلی، به صورت قطعی ثبت‌نام کنند. بدین منظور لازم است:

مشمولان ابتدا به صورت موقت توسط واحدهای آموزشی ثبت‌نام شده و مدیر/ رئیس واحد آموزشی ضمن تکمیل دقیق برگه «درخواست معافیت تحصیلی دانش‌آموزان» و مهر و امضای آن، مشمول را به دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+10) راهنمایی ‌کند.

تبصره 1ـ در شهرهایی که فاقد دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی هستند، مشمول موظف است به دفاتر مستقر در شهر همجوار مراجعه کند؛ تبصره 2ـ به مشمولانی که واجد شرایط برخورداری از معافیت تحصیلی شناخته نشوند، معافیت تحصیلی داده نمی‌شود و مجاز به ادامه تحصیل نبوده و متناسب با شرایط مندرج در دفترچه راهنمای خدمت وظیفه عمومی باید مدارک لازم را برای رسیدگی به وضعیت مشمولیت ارائه کنند؛ تبصره 3ـ مشمولان در مراجعه به دفاتر مذکور باید اصل شناسنامه و کارت ملی و یک قطعه عکس 4×3 را همراه داشته باشند.

دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی پس از دریافت درخواست معافیت تحصیلی و ثبت آن در سامانه وظیفه  عمومی، اقدام به صدور معافیت تحصیلی می‌کنند.

* ثبت‌نام قطعی مشمولان برای تحصیل، منوط به ارائه معافیت تحصیلی است

ثبت‌نام قطعی مشمولان برای ادامه تحصیل، منوط به ارائه معافیت تحصیلی خواهد بود؛ تبصره ـ مشمولانی که از تاریخ صدور معافیت تحصیلی بدون عذر موجه ظرف مدت سه ماه به واحد آموزشی مراجعه نکنند یا به تحصیل اشتغال نیابند، به عنوان منصرف از تحصیل محسوب و مجاز به ادامه تحصیل نخواهند بود.

در صورت انتقال دانش‌آموز مشمول به واحد آموزشی در شهر دیگر، معافیت تحصیلی نیز به همراه پرونده آموزشی به واحد جدید ارسال و واحد آموزش جدید با تکمیل برگه «اعلام انتقال دانش‌آموزان»، مشمول را برای اخذ معافیت تحصیلی مجدد به دفتر خدمات الکترونیک انتظامی هدایت می‌نماید؛ تبصره ـ دفتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس + 10) شهرستان محل تحصیل (جدید) ضمن اصلاح اطلاعات سامانه، معافیت تحصیلی جدید را صادر و توسط مشمل برای ارائه به واحد آموزشی ارسال می‌کند.

معافیت تحصیلی دانش‌آموزان، دارای حداکثر زمان مجاز برای تحصیل مشمول می‌باشد، لیکن چنانچه مشمولان قبل از اتمام مدت تعیین‌شده فارغ‌التحصیل شده از ادامه تحصیل انصراف داده یا اخراج شوند، مجاز به ادامه تحصیل بااستفاده از معافیت تحصیلی صادره نیستند.

*دارندگان کارت پایان خدمت یا معافیت دائم نیاز به معافیت تحصیلی ندارند

در صورت فراغت، انصراف، ترک یا اخراج مشمول از تحصیل، واحد آموزشی موظف است حداکثر ظرف مدت سه ماه، برگه «اعلام آخرین وضعیت تحصیلی دانش‌آموزان» را تکمیل و به مشمول تحویل نماید تا هنگام مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی آن را ارائه کند؛ تبصره ـ برگه مذکور برای اعلام اشتغال به تحصیل مشمول به وظیفه عمومی نیز قابل استفاده است.

دارندگان کارت پایان خدمت یا معافیت دائم نیاز به معافیت تحصیلی ندارند و ادامه تحصیل آنان از نظر مقررات وظیفه عمومی بلامانع است؛ تبصره‌ـ ادامه تحصیل دارندگان گواهی اتمام خدمت که از سوی نیروهای مسلح صادر شده از نظر مقررات وظیفه عمومی بلامانع است، لیکن حداکثر ظرف مدت 3 ماه موظف به ارائه کارت پایان‌خدمت هستند؛ اشتغال به تحصیل کارکنان نیروهای مسلح منوط به ارائه موافقت‌نامه رسمی سازمان مربوط است.

اشتغال به تحصیل دارندگان معافیت موقت و یا برگه آماده به خدمت بدون غیبت در مدت اعتبار آن بدون درخواست معافیت تحصیلی بلامانع است و پس از انقضای مهلت، مجاز به تحصیل نیستند./فارس

 ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : ajaxian

جدیدترین تجهیزات دوربین مداربسته و فروش دوربین مداربسته تهران  در بازار علاالئین با بهترین مواد تولیدی و قیمت دوربین مداربسته فروشگاه باهر است . برای خرید لوازم جانبی دوربین مداربسته و فروش تجهیزات دوربین مدار بسته می توانید به سایت ما مراجعه کنید و یا با ما تماس بگیرید .

فروشگاه اینترنتی دوربین مداربسته باهر با جدیدترین متد فروش ملزومات دوربین و با استفاده از بهترین مواد در گروه دوربین مداربسته  اقدام فروش انواع لوازم جانبی دوربین مدار بسته نموده است.

بهترین راه استفاده از دوربین مداربسته برند و استاندارد است.
استفاده نمودن از دوربین مداربسته هایی که استاندارد هستند ، باعث میشود تا در محیط کار یا محل زندگی احساس امنیت بیشتری کنند. حتی اگر ، اگر ساعت ها در محل کار فروشگاه و یا محل زندگی خود نباشید بتوانید امنیت بیشتری داشته باشید. جای نصب دوربین ها باید مناسب باشد و دید خوبی نسبت به تمام محیط داشته باشد.  برای انتخاب محل نصب دوربین از نصاب ماهر استفاده کنید ، لازم به ذکر است استفاده از لوازم جانبی با کیفیت نیز بسیار موثر است. در عین حال نظر نصاب دوربین نیز در هنگام نصب بسیار مهم است. در صورتی که محیط کوچک است، برای استفاده بهینه از فضا می توان دوربین مداربسته تهران را کوچکتر انتخاب کرد.

دوربین مداربسته  :
کابل دوربین مداربسته زیمنس
فروش کابل دوربین
خرید کابل دوربین مدار بسته

نمایندگی هایک ویژن

فروش دوربین هایک ویژن

خرید دوربین مداربسته

نمایندگی دوربین مداربسته
خرید دستگاه dvr

کابل انواع دوربین  :
پخش کابل دوربین
خرید کابل دوربین
فروش کابل دوربین
کابل دوربین مداربسته

فروشگاه مرکزی هایک ویژن :
فروش دوربین هایک ویژن
لیست قیمت هایک ویژن
فروش دوربین مداربسته هایک ویژن
نمایندگی هایک ویژن در تهران

انواع دوربین مداربسته :
نمایندگی دوربین مدار بسته
خرید دوربین مدار بسته
فروش دوربین مدار بسته
پخش دوربین مدار بسته

تجهیزات جانبی دوربین :
پخش تجهیزات جانبی دوربین
فروش تجهیزات جانبی دوربین
توزیع کننده تجهیزات جانبی دوربین
خرید ملزومات دوربین مداربسته 
نصب دوربین مداربسته در مدارس
مهمترین کاری که در مدارس میتوان برای بررسی اوضاع و زیر نظر گرفتن رفتار دانش آموزان انجام داد، نصب دوربین مداربسته در مدارس میباشد. تا در مواقع لزوم بتوان رفتار دانش آموزان را زیر نظر گرفت. از طرفی با نصب دوربین مداربسته میتوان دانش آموز را ملزم به رعایت نظو و قانون نمود و این امر کم کم باعث ثبات این قوانین شده و دانش آموزان پس از مدتی به صورت ناخودآگاه قوانین را رعایت خواهند نمود. در برخی موارد نیز میتوان با نصب برنامه های خاص، این امکان را به اولیا داد که بصورت آنلاین از وضعیت برخی نقاط مدرسه باخبر شوند و این خود نوعی استفاده از تکنولوژی برتر میباشد.

فروشگاه اینترنتی  دوربین مداربسته
فروشگاه اینترنتی باهر به شما این امکان را میدهد تا بصورت آنلاین بتوانید دوربین مداربسته و دستگاه رکوردر مورد نظر خود را بررسی و خرید نمایید. فروشگاه باهر امکان خرید انواع لوازم جانبی دوربین مداربسته مانند کابل زیمنس را به شما میدهد. پس از خرید لوازم جانبی دوربین مداربسته و انتخاب محصولات خود، بصورت آنلاین میتوانید هزینه محصولات را پرداخت نمایید و اجناس سفارشی را در اسرع وقت تحویل بگیرید.

نصب دوربین مداربسته در فروشگاه

یکی از مهمترین اقدامات برای زیر نظر گرفتن فعالیت های افراد در فروشگاه ، نصب دوربینم مداربسته در فروشگاه ها و مغازه ها میباشد. از بهترین برندها برای فروشگاه ، فروش دوربین مداربسته هایک ویژن میباشد. دوربین مدار بسته هایک ویژن از بهترین برندهای مورد استفاده در بازار است که دارای گارانتی میباشد. کیفیت این دوربینها در نوع خود و در مقایسه با دوربینهای موجود در بازار به گونه ای است که از انتخاب و خرید آن پشیمان نخواهید شد.
اگر قصد خرید دوربین مداربسته هایک ویژن در تهران یا شهرستان ها را دارید با ما تماس تا با مشاوره رایگاه شما را با جدیدترین مدل های دوربین مداربسته و تجهیزات جانبی آن مطلع سازیم .

همانطور که میدانیم استفاده از بهترین مارک دوربین مداربسته و فروش دوربین مداربسته تهران  یکی از نیازهای مهم در سیستمهای امنیتی اماکن است . جهت خرید جدیدترین مدل دوربین مداربسته و یا تهیه پک دوربین مداربسته قبل از انجام هر گونه اقدامی با فروشگاه باهر تماس بگیرید و از وبسایت ما دیدن کنید . تلفن تماس ما 09122385010 زیارتی میباشد.

یادآور میشویم این فروشگاه در زمینه فروش دوربین مداربسته داهوا ، مکسرون ، هایک ویژن و نوبرند هم فعالیت میکند .ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : ajaxian

اخبار,اخبار جدید,اخبار جالب


تاييد ركورد پرواز بالگرد انساني
ركورد غيررسمي پرواز بالگرد با قدرت انسان كه در تاريخ 21 جولاي 2012 توسط دانشجويان دانشگاه مريلند ثبت شد، مورد تاييد انجمن ملي هوانوردي (NAA) امريكا قرار گرفت.
كيل گلوسنكامپ از تيم Gamera II با مدت زمان پرواز 49.9 ثانيه بالگردي كه با انرژي انسان كار مي‌كرد، يك ركورد جديد را به نام خود به ثبت رساند.
تيم مزبور اواخر ماه جاري ميلادي تلاش خواهد كرد كه مانع 60 ثانيه‌يي را شكسته و جايزه 250 هزار دلاري Sikorsky اهدايي از طرف انجمن بالگرد امريكايي را كسب كند. اين انجمن خواهان آن است كه بالگرد به ارتفاع سه متري در نقطه‌ اي حين پرواز برسد.
گفته مي‌شود در پرواز آزمايشي بالگرد اين تيم موفق به شكست مانع 70 ثانيه‌يي شده است./ایسناادامه مطلب
رپورتاژ
دوربین مداربسته
چاپ کتاب در یک ماه با هزینه زیر یک میلیون تومان
پاسخ به 7 سوال رایج در مورد عصب کشی دندان
پذیرش مقاله در مجلات معتبر ISI و اسکوپوس
طرز تهیه روغن خراطین
معرفی دینگ و ذکر تفاوت‌ها
تاریخچه تغییر سرمربی در تیم استقلال تهران
تحلیل آماری
زمان دقیق شرف الشمس در سال ۹۷ چه زمانی است؟
نمایندگی برندها در ایران
روش انتخاب اسباب بازی مناسب کودکان
سامانه جامع مشاغل شهرری
فال حافظ
معرفی شرکت اریا منتخب پارسیان
سرویس VOIP
اریا منتخب پارسیان عرضه جوجه شترمرغ بوقلمون
تورهای لحظه آخری ارزان کیش دبی مالزی و تایلند
مبل تالار یا صندلی مبل تالار پذیرایی
قیمت عمل بینی
بلیط های چارتری ارزان قیمت

لینک های مفید
آموزش مجازی | بیوگرافی ۹۸ | تجهیزات تالار | کاغذ دیواری | کاغذ دیواری |

قدرت گرفته از : پانا بلاگ


.: :.